Abstrakts

Posterpresentasjon og kåring av "beste plakat"

Det er mulig å sende abstract til temadagen for posterutstilling. Her kan du fortelle om din forskning, kvalitetsutviklingsprosjekt eller masteroppgave. Abstracts sendes inn til NOFI innen 15 desember 2023. Svar vil bli sendt deg senest innen 20.1.2024. Les mer om abstracts på www.nofi.info  Posterpris deles ut till besta poster. Vi gir bort gratis deltakelse på en kommende temadag som premie. Send mail med abstrakts til jfje@regionsjaelland.dk

 

Guideline til indsendelse af abstract.


Template for abstract for projekter til NOFI. Abstract indsendes i vedlagt template. Abstract må ikke overskride én A4 side i skabelonen og i Times Roman 12 pkt. og titel i pkt.14.Sproget kan være dansk, svensk, norsk eller engelsk, som er forståeligt for fagfæller, der ikke er specialister indenfor feltet. Endelig kan der inkluderes én figur. Et abstract er som regel udformet efter principperne, der følger IMRAD-formatet.


Abstract skal indeholde:

1. Udviklings-/forskningsprojektets/opgavens titel (emne)
2. Forfatter(e): Navn, titel, arbejdsplads, og e-mail (kontaktoplysninger)
3. Sites: Undersøgelsessted(er)
4. Status: Under planlægning, i gang eller afsluttet inden for det sidste år.
5. Background and objective: Beskrivelse af en sammenhæng, som projektets problemstilling indgår i, dvs. hvorfor er projektet relevant og baggrunden heraf. Herunder også formålet, som beskriver hvad man skal bruge resultatet til: ”… m.h.p. .…”; ”… for at give grundlag for …”. Altså hvorfor vil vi have svar på det her?
6. Design and Methods: En beskrivelse af hvilke forskningsdesigns, der er fundet egnede til at besvare det valgte formål, materiale og analyse.
7. Results: Hvad findes der i data? - , eller hvad forventes der at finde i data? Evt. vigtigste temaer til diskussion
8. Conclusion: Opsummering af de vigtigste resultater, og evt. terapeutiske perspektiver og muligheder for fremtidig forskning inden for emnet
9. Conflicts of interest and/or founding: Interesse konflikter og evt. Hvem som har støttet projektet.

Template click her