Forskningsstipend i NOFI

Nordisk forening for forskning i intensivsykepleie (NOFI) utlyser stipend til initiering eller drift av forskning, SEK 10 000. Stipendiet har til hensikt å stimulere forskning med god vitenskapelig kvalitet som utvikler kunnskaper om sykepleie, behandling og omsorg for pasienter og pårørende og / - eller kunnskap om personalet, samhandling eller organisering innen intensivavdelinger. Stipendiet deles ut hvert andre år på NOFIs årsmøte under forutsetning av at foreningens likviditet tilsier det. Stipendiet kan deles mellom flere søkere.

Hvem kan søke:

 • Søker må ha vært medlem i NOFI de siste 2 år og være à jour med kontingent på søknadstidspunktet.
 • Stipendiater eller de som allerede har disputert har mulighet til å søke.  Intensivsykepleiere med akademiske grad, tilsvarende ett eller toårig mastergrad kan søke om utvikling av prosjektplan for en PhD / doktorgradsprotokoll.

Hva kan det søkes om:

 • Forskningsprosjektet må være relatert til forskning innenfor intensivsykepleie.
 • Forskningsmidlene kan benyttes til en enkeltstudie eller et del-arbeid innenfor et PhD/doktorgradsarbeid.
 • Stipendiet kan også benyttes til presentasjon av vitenskapelige arbeider ved internasjonale og nasjonale forskningskonferanser.  
 • Stipendet kan også benyttes til språkgransking og publisering av vitenskapelige artikler.

Hva skal søknaden inneholde:

 • Kortfattet prosjektbeskrivelse på max 1500 ord. 
 • Prosjektplanen skal inneholde: Bakgrunn og vitenskapelig relevans, hensikt, problemstilling(er), metode, tidsplan, samarbeidspartnere og referanseliste. Referanseliste teller ikke med i antall ord.   
 • Detaljert budsjett for hva stipendiet skal dekke.  
 • CV og publikasjonsliste.
 • Tildelt stipend innebærer plikt til å rapportere tilbake til NOFI innen 12 måneder.
 • Å rapportere tilbake til NOFI kan være en kort presentasjon på temadag i NOFI, alternativt en presentasjon på NOFI sin hjemmeside eller begge deler.
 • Midler som ikke benyttes skal tilbakebetales til NOFI.
 • Søknadene vurderes av styret i NOFI. Styret har tildelingsmyndigheten.

Søknad sendes styret i NOFI (ved jfje@regionsjaelland.dk) innen 15. febuar det aktuelle år. 

Søknadsskjema finnes her. 

Projekter NOFI tidligere har støttet finder du her 2021

 

Vedtatt på årsmötet 20. mars 2013. Revideret 21.08.2014.