Forskningsstipend i NOFI

Forskningsstipend i NOFI

Nordisk forening for forskning i intensivsykepleie (NOFI) utlyser stipend til initiering eller drift av forskning, SEK             10 000. Stipendiet har til hensikt å stimulere forskning med god vitenskapelig kvalitet som utvikler kunnskaper om sykepleie, behandling og omsorg for pasienter og pårørende og / - eller kunnskap om personalet, samhandling eller organisering innen intensivavdelinger. Stipendiatet skal være i overensstemmelse med NOFIs formål. Stipendiet deles ut hvert andre år på NOFIs årsmøte under forutsetning av at foreningens likviditet tilsier det. Stipendiet kan deles mellom flere søkere.

Hvem kan søke:

 • Søker må ha vært medlem i NOFI de siste 2 år og være à jour med kontingent på søknadstidspunktet.

Hva kan det søkes om:

 • Forskningsprosjektet må være relatert til forskning innenfor intensivsykepleie.
 • Forskningsmidlene kan benyttes til en enkeltstudie eller et del-arbeid innenfor et PhD/doktorgradsarbeid.
 • Midler til udvikling af en projektprotokoll/projektplan.
 • Stipendiet kan også benyttes til presentasjon av vitenskapelige arbeider ved internasjonale og nasjonale forskningskonferanser.  
 • Stipendet kan også benyttes til språkgransking og publisering av vitenskapelige artikler, gerne i open access tidsskrifter.

Hva skal søknaden inneholde:

Projektansøgningen bør indeholder følgende 1) redegørelse af hvordan projektets ligger indenfor NOFIs formål, 2) projektbeskrivelse, og 3) diverse bilag. Ansøgningen kan udformes på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

1. Kort begrunnelse for at formålet det søkes for er i overensstemmelse med NOFIs formål. Projektet kan falde ind over et eller flere formål (maks 300 tegn inkl. mellomrom)

2. Prosjektbeskrivelse på max 5 sider med dobbelt linjeafstand, font 12 pkt. Prosjektbeskrivelsen skal synligjøre den delen av prosjektet som forskningsstipendet skal benyttes til. Budget, referencer og bilag er ikke medregnet i sideantallet. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

 • Kort abstrakt på max. 250 ord (inkluderet i de 5 sider)
 • Bakgrunn og vitenskapelig relevans.
 • Prosjektets formål og problemstilling(er).
 • Metoden skal beskrives kort, men så presist som mulig.
 • Perspektiverne og implikationer for praksis beskrives.
 • Tidsplan
 • Nasjonale og/eller internasjonale samarbeidspartnere skal synliggjøres.
 • Referanseliste
 • Detaljert budsjett som synligjør hva stipendet skal brukes til.
 • 1-2 figurer.

 

Søknadene vurderes av styret i NOFI. Styret har tildelingsmyndigheten. Søknad sendes styret i NOFI (ved jfje@regionsjaelland.dk) innen 1. febuar det aktuelle år. 

 

Søknadsskjema finnes her. 

 

Krav ved tildelt stipendiat:

Tildelt stipend innebærer plikt til å rapportere tilbake til NOFI innen 12 måneder. Å rapportere tilbake til NOFI kan være en kort presentasjon på temadag i NOFI, alternativt en presentasjon på NOFI sin hjemmeside eller begge deler.

Tildelt stipend indebærer at NOFI nævnes under funding i artikler og præsentationer om projektet.

 

 

Projekter NOFI tidligere har støttet finder du her 2021

 

Vedtatt på årsmötet 20. mars 2013.

Revideret 13.10.2023