Ny artikel är publicerad i HERD

20. april 2021 12:20 , af Berit Lindahl

Ny artikel är publicerad i HERD som beskriver återhämtning efter vård i rum med cykliskt ljus jämfört med ett ordinarie rum. OA: Engwall et al. 2021. Patients’ Self-Reported Recovery After an Environmental Intervention Aimed to Support Patient’s Circadian Rhythm in Intensive Care  Kan nås via följande  länk: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/19375867211001541