STYRELSEN

Det är många inblandade i vård nordiska nätverk. Här har du möjlighet att lära känna oss bättre.

Vedtægter / bolagsordning

Stadgar (svensk)
Vedtekter (norsk)
Vedtægter (dansk)

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL/ Generalforsamlingsreferater se her

Ordförande (formand), Berit Lindahl, (S) PhD, Professor i Vårdvetenskap
vid Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv & välfärd, Professor Norges Naturvetenskapliga & Tekniska Universitet (NTNU), Campus Ålesund
(Bestyrelsesmedlem siden 2007. Nuværende mandatperiode 2020 - 2022)
berit.lindahl@hb.se  

KassörThomas Eriksson (S) PhD, lektor i Vårdvetenskap
vid Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv & välfärd
(Bestyrelsesmedlem siden 2007. Nuværende mandatperiode 2021 - 2023)
Thomas.Eriksson@hb.se  

Sekretær Britt Sætre Hansen (N), Fag og forskningssykepleier, PhD 
Stavanger University Hospital 
(Bestyrelsesmedlem siden 2012. Nuværende mandatperiode 2020 - 2022) 
britt.s.hansen@uis.no

Forskningsansvarlig Kristin Halvorsen (N), Associate professor
Oslo Metropolitan University
(Bestyrelsesmedlem siden 2013. Nuværende mandatperiode 2021 - 2023)                                                                 

kgroethe@oslomet.no

Janet Mattson (S), Leg, ssk, MME, Med. Dr. Docent 
Röda Korsets Högskola, omvårdnadsansvarig vid Barn PMI, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
(Bestyreslesmedlem siden 2020. Nuværende mandatperiode 2020-2022)                                                                                       Janet.mattsson@rkh.se

Janet Froulund Jensen (DK) PhD., Cand Scient San, Sygeplejerske. Klinisk sygeplejespecialist/Post.doc Anæstesiologisk afdeling, Holbæk Sygehus, Danmark
(Bestyrelsesmedlem siden 2017. Nuværende mandatperiode 2021 - 2022)
jfje@regionsjaelland.dk

Webmaster Marie Oxenbøll Collet (DK) RN, MHs, PhD student, clinical nurse specialist.
Intensiv Care Unit 4131, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet
(Bestyrelsesmedlem siden 2018, Nuværende mandatperiode 2020 - 2022)
Marie.oxenboell-collet@regionh.dk
 
Ranveig Lind, forskningsansvarig,  PhD at the Arctic University, Tromsö
(Bestyrelsesmedlem siden 2019, Nuværende mandatperiode 2021 - 2023)
ranveig.lind@uit.no

Udenfor styrelsen:

Hedersmedlemmer
Anetth Granberg-Axell (fortsat medlemsregistrant) RN,PH. Senior Lecture,
​FoUU, Department of research, devolopment and education.
Halmstad , Region Halland Sweden
Anetth.Granberg-Axell@regionhalland.se

Ingrid Egerod(Dk), professor, PhD 
University of Copenhagen Health & Medical Sciences, Rigshospitalet,
(Bestyrelsesmedlem 2008 - 2016 )
ingrid.egerod@regionh.dk 

Ingegerd Bergbom (S) Professor, Ph.D, Inst för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs Universitet 
Ingegerd.Bergbom@fhs.gu.se

Valberedning i NOFI

Pia Dreyer (DK) piadreyer@rm.dk

Anetth.Granberg-Axell (S) Anetth.Granberg-Axell@regionhalland.se

Hege Selnes Haugdahl (N) Hege.Haugdahl@helse-nordtrondelag.no


Revisor
Asgjerd Littlere Moi (N) 
 Asgjerd.Litlere.Moi@hvl.no

Revisorsuppleant
Isabell Fridh (S) isabell.fridh@fhs.gu.se