Velkommen - på norsk

Velkommen


Medlemmene i NOFI (Danmark, Sverige og Norge) skal gjennom websiden skape et nettverk. Vi vil arbeide for at websiden skal være en informasjonskanal for aktuell forskning innenfor intensivsykepleie i Norden. Noe av målsetningen til NOFI, som også er beskrevet i våre statuetter, er å synliggjøre nordisk forskning innenfor intensivsykepleie, samt skape forskningsnettverk. 

Synspunkter, forskningstema og ideer for arbeid i NOFI ønskes velkommen. 

Vi ser gjerne at NOFI også får tilfang av medlemmer fra Finland, Island, Grønland og Færøyene.