Velkommen - på svenska

Välkommen


Medlemmarna i NOFI (Danmark, Sverige och Norge) skall genom att använda webbplatsen skapa nätverk och arbeta för att webbplatsen skall vara en informations-plats för aktuell omvårdnadsforskning inom intensivvård i Norden. Några av målen som står beskrivna i stadgarna gällande NOFI är att synliggöra nordisk forskning inom intensivvård och skapa nätverk för forskarna.

Synpunkter och material samt idéer är mycket välkomna!

Vi ser gärna medlemmar från Finland, Island, Grönland, Färöarna.