Vad får jag för medlemsavgiften?

 

Som forskare/medlem erbjuds Du en egen sida där du kan lägga ut material om. Din forskning och därigenom nås av andra forskare världen över. Du får rabatterad avgift vid NOFI,s nätverksträffar en-två gånger per år. NOFIs hemsida är mycket besökt och uppskattad av kollegor och inte minst studenter i Norden. 


Värt att notera är att NOFI har ca 1200 besökare per månad på hemsidan. När man ”Googlar” på NOFI så kommer vi upp som första träff, vilket bekräftar att NOFI är välbesökt. Du som inte väljer att betala Din medlemsavgift kommer att missa en stor möjlighet till att synas på nätet med Din forskning samt att genom hemsidan ökar nätverkandet med andra forskare och kollegor inom området.