FONDE OCH STIPENDIER

FONDE OCH STIPENDIER

 

Nedan ligger ett litet urval med förslag på stiftelser, fonder och föreningar där det finns möjlighet att söka en viss finansiering för forskning, studier och resor. 
Vi tar tacksamt emot förslag på viktiga länkar och andra huvudgrupper för länkar. 


Nordisk forening for forskning i intensivsykepleie (NOFI)  stipend til initiering eller drift av forskning. Stipendiet deles ut hvert andre år under forutsetning av at foreningens likviditet.
Se mere her 

Capio Forskningsstiftelse
http://www.capio.se/sv/OmCapio/FoU/Capios-Forskningsstiftelse/ 
 
Crafoordska stiftelsen
http://www.crafoord.se
 
 
Södra Sveriges Sjuksköterskehem, Lund. 
Endast medlemmar kan söka medel hos Föreningen SSSH
http://www.sssh.nu/


Är du medlem i Södra Sveriges sjuksköterskeförening, SSSH? 
Läs mer om hur du kan få stipendier till kliniska projekt. 
Klicka på bildenTips och råd kring ansökan av stipendier samt en samling av olika ställen att söka på
http://www.globalgrant.com/cgi/swe_new/gg.cgi?sid=&language=swe&page=start_swe.html
http://www.syoguiden.com/ 
 
Stipendier som kan sökas vid Göteborgs universitet
http://www.gu.se/forskning/stipendier//gustipendier/
 
Stipendier som kan sökas vid Lunds universitet 
http://www.eken.lu.se/stipendier/

Tips till er som arbetar i södra sjukvårdsregionen, Sverige 
Region Skånes Kompetens Centrum för klinisk forskning (RSKC)

hjälp och råd med etiska kommittén etcst her

Tips till er som arbetar i södra sjukvårdsregionen, Sverige 
Region Skånes Kompetens Centrum för klinisk forskning (RSKC)


RSKC är ett samarbetsprojekt mellan Region Skåne
och medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Målgruppen är alla forskare och kliniker som är verksamma inom sjukvården i södra sjukvårdsregionen (Skåne, Blekinge, Kronobergs län samt södra Hallands län). RSKC tillhandahåller rådgivning, stöd och utbildning inom följande områden:Kliniska prövningar, Epidemiologi, Biostatistik och Data Management.
Omfattningen varierar från isolerade stödinsatser till aktivt deltagande i samtliga faser av ett forskningsprojekt. Enklare konsultationer är kostnadsfria.

Vi tar tacksamt emot förslag på viktiga länkar och andra huvudgrupper av länkar..