TIDSKRIFTER

TIDSKRIFTER

 

Nedan finns presenterat ett urval av vetenskapliga och fackliga tidskrifter inom intensivvård och omvårdnad. Många tidskrifter är idag i fulltext men det krävs ofta en prenumeration eller kan nås via bibliotek på närmsta universitet/högskola.
Vi tar tacksamt emot förslag på länkar och andra huvudgrupper av länkar.


Videnskabelige tidsskrifter, med intensiv fokus:

American Journal of Critical Care

American Journal of Respiratory & Critical Care Medicine

AACN Clinical Issues Advanced Practice in Acute and Critical Care

Current opinion in Critical Care

Dimensions of Critical Care Nursing

Intensive and Critical Care Nursing

Journal of Critical Care

Journal of Emergency Nursing

Nursing in Critical Care

Videnskabelige tidsskrifter, med bredt fokus:

Clinical Nursing Research

Critical Care Nursing Quarterly

Journal of Advanced Nursing

Journal of Clinical Nursing


Nursing research

Scandinavian Journal of Caring Sciences


Profession och kliniskt inriktade tidskrifter:


CONNECT: The World of Critical Care Nursing