Temadag 2013 Karlstad

Temadag, Karlstad universitet, den 20 mars 2013: 
Intensivvårdsuppföljning för vem, hur, när och varför

NOFI's  temadag 2013 i Karlstad besöktes av ca 90 personer.  Vi började kvällen innan med att vi träffades på en italiensk  restaurang, Casa Nova i  centrala  Karlstad. Maten var god och stämningen hög.  Redan här var det livliga diskussioner om våra erfarenheter om IVA patienter och deras pusselminne och overklighets upplevelser. 

Kursledare inom spec. utb. Intensivvård Barbro Berglund hade varit till stor hjälp och ordnat lokal och kaffe.

 Anetth Granberg Axell hälsade välkommen och presenterade dagen tillsammans med ordförande Sissel Storli.

(Flere af oplægsholderne deler deres oplæg med os, se nedenfor.)

 

 

Når hverdagen vender tilbake - oppfølgingssamtaler med intensivpasienter

Kristin Halvorsen  Intensivvårdssjuksköterska, PhD och 
Lisbet Grenager, Intensivvårdssjuksköterska,

Et samarbeidsprosjekt mellom Intensivseksjonen ved Akershus Universitetssykehus og Lovisenberg Diakonale Høgskole Oslo, 
powerpoint presentation 

Framtidens intensivvårdsuppföljning? 

Anna Schandl Intensivvårdssjuksköterska/Doktorand, 
CIVA/Intensivvårdsmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. 

powerpoint presentation

 

 

Från fotodagböcker till IVA-mottagning. 

Carl Bäckman, Intensivvårdssjuksköterska/PhD, 
Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Sverige

powerpoint presentation

 

Nio års erfarenhet av en Post-IVA mottagning.

Cecilia Glimelius Petersson, Intensivvårdssjuksköterska, fil mag.
Intensivvårdsavd, Kristianstad. 

powerpoint presentation

 

 

Olika verktyg att använda för uppföljning av intensivvårdspatienter. 

Eva Åkerman, Intensivvårdssjuksköterska, PhD
SUS Kliniken för intensivvård och perioperativ vård, Malmö

 

 

 

Klinik for opfølgning af intensivpatienter

Mette Rosendah-Nielsen, cand.cur., Klinisk sygeplejespecialist
Rigshospitalet afd. 4131 Köpenhamn

En panel diskussion följde med dagens föreläsare och Sissel Storli och Ingrid Egerod där framtidens uppföljning av IVA patienter diskuterades. Synpunkter som kom fram var att det behövs en ny modell, en slags rättningslinje, att undersöka specifika patientgrupper, att införa standardiserade frågor och att en uppsummering av teori och praxis behövs eftersom det utvecklas post IVA mott som kanske inte bygger så mycket på evidens och forskning  

  
Ingrid Egerod gratulerades till sin professorstjänst vid Trauma enheten Rikshospitalet Köpenhamn.  

Temadagen avslutades med årsmöte se her for protokoll/referat , referent:Anetth Granberg Axell