Temadag 2014 Århus

NOFIs 10-års jubilæumskonference
Tema: Perspektiver på intensivpatienten og de pårørende

Torsdag den 27. marts 2014: 

  • Ph.d.-forelæsning: The significance of a systematic approach in intensive care pain treatment and sedation: Hilde Wøien (N)
  • Når den professionelle bliver patient: Anne-Lise Salling Larsen (DK) (ingen slides)

Generalforsamling (årsmøde) for medlemmer af NOFI. Se referat under "styrelsen" (er på vej)
Festmiddag på Restaurant Olive

Fredag den 28. marts 2014

  • When existence is at stake: A Qualitative meta-synthesis of Nordic research on the patient perspective of the intensive care experience: Sissel Storli (N)
  • Ph.d.-forelæsning. Guided Family-Centred Care: Effect and experiences of structured communication in NICU: Janne Weis (DK)
  • Ph.d.-forelæsning. Pårørendes erfaringer ved avslutning av behandling: Ranveig Lind (N) (slides på vej)
  • Hva har vi oppnådd i forskning innenfor intensivvård? Eva Gjengedal (N), Ingegerd Bergbom (S) (ingen slides) og  Ingrid Egerod (DK)
  • Hvordan skal vi komme videre i forskning innenfor intensivvård? Tre professorer skuer frem. Universitetet i Bergen: Eva Gjengedal (N), Göteborgs Universitet: Ingegerd Bergbom (S), Københavns Universitet: Ingrid Egerod (DK), Moderator: Pia Dreyer (DK)  (ingen slides)